• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר אנג'לה דרניקוב
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר מיכל רפפורט
  • ד"ר סעיד מוחמד מוסא
מיטל בנשק

מיטל בנשק

מיטל סמנכ"לית קרן בריאה המקדמת זכויות נשים במערכת הבריאות