• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר אנג'לה דרניקוב
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר מיכל רפפורט
  • ד"ר סעיד מוחמד מוסא
ד"ר עידו לוריא

ד"ר עידו לוריא

יו"ר החברה לבריאות הנפש בקהילה;

מנהל מרפאה, המרכז לבריאות הנפש שלוותה

03.04.2019, 07:39