• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר איריס כהן יבין
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר רועי גלעד
  • ד"ר אורן באר

ד"ר יצחק ברלוביץ'

 

חבר הנהלת האגודה לזכויות החולה;

לשעבר מנהל המרכז הרפואי וולפסון ומשנה למנכ"ל משרד הבריאות