• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר איריס כהן יבין
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר רועי גלעד
  • ד"ר אורן באר

ד"ר יעקב מרגולין

 

המרכז הירושלמי לבריאות הנפש ולשכת הפסיכיאטר המחוזי, מחוז תל אביב, משרד הבריאות

25.06.2020, 14:04