• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר איריס כהן יבין
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר רועי גלעד
  • ד"ר אורן באר

החדשות

27.02.2020, 11:22
27.02.2020, 09:04
27.02.2020, 06:00
26.02.2020, 17:29