• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר איריס כהן יבין
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר מיכל רפפורט
  • ד"ר אנג'לה דרניקוב
  • ד"ר סעיד מוחמד מוסא

החדשות

22.07.2021, 13:54
22.07.2021, 10:06
22.07.2021, 08:34
22.07.2021, 07:47
21.07.2021, 17:41
21.07.2021, 12:36