• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר איריס כהן יבין
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר רועי גלעד
  • ד"ר אורן באר
מחקרים

שיעורים גבוהים של תסמונת מטבולית בקרב מטופלים בתרופות אנטי-פסיכוטיות

מחקר חתך תצפיתי זה דגם מטופלים הסובלים ממחלת נפש שדרשה טיפול עם תרופות נוגדות-פסיכוזה לטווח ארוך בהזרקה, ובדק את שיעורי התסמונת המטבולית וגורמי הסיכון הלבביים-מטבוליים בקרב חולים אלה

02.12.2019, 18:09

אנשים הסובלים מתחלואה נפשית קשה (תנ״ק) חווים תחלואות גופניות נלוות משמעותיות. מעט מחקרים התמקדו בתוצאי בריאות גופנית של חולים המטופלים עם תרופות נוגדות-פסיכוזה לטווח ארוך הניתנות בהזרקה (Long-acting injectable antipsychotic).

מטרתו של מחקר חתך תצפיתי זה הייתה להעריך את השכיחות של תסמונת מטבולית ושל גורמי סיכון לבביים-מטבוליים אחרים בקרב אוכלוסיית עוקבה גדולה של חולים, שטופלו עם תרופות נוגדות פסיכוזה לטווח ארוך בהזרקה, ונוהלו במסגרת שירותי בריאות הנפש בקהילה. עבור מטופלים בעלי גורמי סיכון לבביים-מטבוליים מוגברים, הוערך החלק היחסי של חולים שנוהלו כצורה נאותה.

מתוך 301 משתתפים שעמדו בהגדרות ההכללה למחקר, רבים עמדו בכל המדדים של תסמונת מטבולית (44%) ומרכיביה. גורמי סיכון לבביים-מטבוליים היו ברובם לא מטופלים או בתת-טיפול. שיעורי העישון היו גבוהים מאוד (62%) במקביל לדיווחים על שיעורים גבוהים של חוסר פעילות גופנית ותזונה לקויה. הרוב המכריע (89%) של המטופלים דיווחו על כך שפגשו את רופא המשפחה שלהם ב-12 החודשים האחרונים.

החוקרים הסיקו שלמטופלים שטופלו תחת מרשם בתרופות נוגדות-פסיכוזה לטווח ארוך בהזרקה, יש שכיחות גבוהה מאוד של תסמונת מטבולית, וגורמי סיכון לתחלואת לב וכלי דם הניתנים לשינוי. יש לתת עדיפות גבוהה לניטור שגרתי יחד עם טיפול מבוסס ראיות בהפרעות לבביות-מטבוליות, התורמות משמעותית לתחלואות נלוות, מוגבלויות ומוות בטרם עת. יש לחתור לשיתוף פעולה משופר בין שירותי בריאות הנפש לבין גורמי רפואה ראשוניים, בכדי להביא לטיפול מיטבי ויעיל בבריאות הגופנית של מטופלים הסובלים ממחלה נפשית חמורה.

מקור: 

Morell, R. et al. Psychiatry Research. doi: 10.1016/j.psychres.2019.112606

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסמונת מטבולית,  מחלת נפש,  תרופות נוגדות פסיכוזה
תגובות