• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר אנג'לה דרניקוב
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר מיכל רפפורט
  • ד"ר סעיד מוחמד מוסא
תרופות אנטי דיכאוניות

האם שימוש בתרופות אנטי דיכאוניות מוביל ליתר לחץ דם?

מסקנת החוקרים היא כי אין קשר בין שימוש ב-ADMs לבין היארעות של יתר לחץ דם לאחר תקנון למשתנים אחרים הקשורים לשימוש ב-ADM ויתר לחץ דם

מדידת לחץ דם (צילום: אילוסוטרציה)

ישנן תרופות אנטי דיכאוניות רבות (ADMs - antidepressant medication) אשר עשויות להשפיע על לחץ הדם, אך המחקרים בנוגע להשפעה של ADMs על יתר לחץ דם הראו תוצאות מעורבות. במחקר הנוכחי בדקו האם השימוש ב-ADMs מקושר להתפתחות של יתר לחץ דם.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי באמצעות רשומות רפואיות אלקטרוניות בנוגע ל-6,224 מטופלים והביקורים שלהם במסגרת טיפול ראשוני בין 2008 ל-2015. על מנת לקבוע שימוש ב-ADM החוקרים בדקו את מתן המרשמים ועל מנת להעריך יתר לחץ דם השתמשו באבחנות שתועדו ברישומים הרפואיים.

החוקרים יצרו משתנה בעל 3 רמות עבור חשיפה ל-ADM:יADMs אשר גרמו ליתר לחץ דם (ADM BP+),יADMs שלא גרמו ליתר לחץ דם וקבוצה ללא ADM. החוקרים ביצעו מודלים מתוקננים ולא מתוקננים של Cox proportional hazard על מנת להעריך את הקשר בין חשיפה ל-ADM להיארעות של יתר לחץ דם.

בתוצאות המחקר לפני תקנון, נמצא כי בקרב קבוצת ה-ADM BP+ הייתה היארעות גבוהה יותר של יתר לחץ דם בהשוואה לקבוצה ללא ADM (יחס הסיכונים, 1.30, רווח בר סמך 95%: 1.08-1.57). לאחר ביצוע התקנון, השימוש ב-ADM כבר לא נמצא קשור באופן מובהק ליתר לחץ דם (יחס הסיכונים, 1.20, רווח בר סמך 95%: 0.97-1.49).

מסקנת החוקרים היא כי אין קשר בין שימוש ב-ADMs לבין היארעות של יתר לחץ דם לאחר תקנון למשתנים אחרים הקשורים לשימוש ב-ADM ויתר לחץ דם. קיים צורך בביצוע מחקרים נוספים אשר יבחנו השפעות פוטנציאליות של מינונים ומשך לקיחת התרופה.

מקור: 

Breeden, M. et al. (2018) Journal of the American Board of Family Medicine, 31.

נושאים קשורים:  תרופות אנטי דיכאוניות,  לחץ דם,  יתר לחץ דם,  טיפול ראשוני,  מודלים של יחס סיכונים,  מחקרים רטרוספקטיביים,  מחקרים
תגובות