• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר איריס כהן יבין
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר מיכל רפפורט
  • ד"ר אנג'לה דרניקוב
  • ד"ר סעיד מוחמד מוסא
סרטן שד

ההשפעה של מחלות נפש על תמותה בחולות מבוגרות עם סרטן שד

במחקר נצפו סיכון גבוה פי 2 לתמותה כוללת בחולות עם מחלת נפש הקודמת לאבחנת הסרטן לעומת חולות ללא מחלת נפש והגידולים המאובחנים בנשים הסובלות ממחלות נפש נטו להיות מתקדמים ואלימים יותר

קיים מידע מועט לגבי השרידות של חולות עם סרטן שד ומחלת נפש קודמת. נשים קשישות מרכזות עניין רב לאור ההיארעות הגבוהה של סרטן שד באוכלוסייה זו. לאור זאת, החוקרים השוו תמותה כוללת ותמותה ספציפית לסרטן שד בחולות קשישות עם סרטן שד עם וללא מחלות נפש.

המחקר בוצע בתבנית עוקבה רטרוספקטיבית באמצעות מידע ממאגר ה-SSER-Medicare בהשתתפות 19,028 נשים בגילאי 68 ומעלה. כלל הנשים אובחנו עם סרטן שד בשלב I עד IIIa בארה"ב בין השנים 2005-2007. החולות סווגו כסובלות ממחלת נפש קשה במידה ותועדה אצלן אבחנה של הפרעה דו-קוטבית, סכיזופרניה, או הפרעה פסיכוטית אחרת באשפוז בודד או בשני ביקורים שאינן במסגרת אשפוז במהלך שלוש השנים לפני אבחנת סרטן שד. בוצע מעקב אחר החולות במשך חמש שנים לאחר האבחנה של סרטן שד על מנת להעריך תוצאי שרידות אשר הושוו לאחר מכן לנשים ללא מחלות נפש.

החוקרים מצאו כי ל-3% מהנשים הייתה מחלת נפש קודמת. במחקר נצפה סיכון גבוה פי 2 לתמותה כוללת בחולות עם מחלת נפש קודמת לעומת החולות ללא מחלת נפש לאחר תקנון לגיל, הכנסה, מוצא, גזע, מיקום גאוגרפי ומצב משפחתי (יחס סיכונים מתוקנן 2.19, רווח בר-סמך 95%, 1.84-2.60). עלייה של 20% בסיכון לתמותה מסרטן שד נצפתה גם כן אך הקשר לא נמצא כמובהק סטטיסטית (יחס סיכונים מתוקנן, 1.20, רווח בר-סמך 95%, 0.82-1.74). חולות עם מחלת נפש קשה היו בסיכון גבוה יותר לאבחנת סרטן בשלב מתקדם וסרטן בעל מאפיינים אגרסיביים. כמו כן, נשים אלו השתמשו יותר בטבק וסבלו מתחלואה נלווית רבה יותר.

מסקנת החוקרים היא כי חולות עם מחלות נפש קשות זקוקות לסיוע בתיאום שירותים רפואיים.

מקור: 

Iglay, K. et al. (2017) Journal of Clinical Oncology. 36, 4012

נושאים קשורים:  סרטן שד,  מחלות נפש,  תמותה,  סכיזופרניה,  הפרעה דו-קוטבית,  מחקרים
תגובות