• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר אנג'לה דרניקוב
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר מיכל רפפורט
  • ד"ר סעיד מוחמד מוסא
הצטרפות לחברה לבריאות הנפש בקהילה

להצטרפות לחברה לבריאות הנפש בקהילה, יש להתקשר למחלקת השירות של ההסתדרות הרפואית בטלפון 03-6100471