• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר איריס כהן יבין
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר רועי גלעד
  • ד"ר אורן באר

החדשות

19.08.2020, 11:18
18.08.2020, 08:23
30.06.2020, 08:13
25.06.2020, 14:04