• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד”ר אפרת אליפז סיטי
  • גזבר: ד"ר אילן טל
  • חבר ועד: פרופ' חגי חרמש
  • חברת ועד: ד”ר איריס כהן-יבין
  • חבר ועד: ד”ר רועי גלעד
  • חבר ועד: ד”ר אורן באר

החדשות

01.03.2018, 10:39
06.07.2017, 14:45
11.05.2016, 09:36
26.04.2016, 10:07
20.10.2015, 10:20