• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר איריס כהן יבין
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר רועי גלעד
  • ד"ר אורן באר

החדשות

02.12.2019, 18:09
10.11.2019, 12:19
27.10.2019, 14:30
17.10.2019, 10:49