• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד"ר אילן טל
  • גזברית: ד"ר אנג'לה דרניקוב
  • חברי ועד: פרופ' חגי חרמש
  • ד"ר מיכל רפפורט
  • ד"ר סעיד מוחמד מוסא

החדשות

12.05.2024, 08:38
14.04.2024, 11:06
22.02.2024, 11:27
13.02.2024, 12:42
04.02.2024, 08:44
08.01.2024, 09:10