• יו"ר החברה: ד"ר עידו לוריא
  • מזכ"ל: ד”ר אפרת אליפז סיטי
  • גזבר: ד"ר אילן טל
  • חבר ועד: פרופ' חגי חרמש
  • חברת ועד: ד”ר איריס כהן-יבין
  • חבר ועד: ד”ר רועי גלעד
  • חבר ועד: ד”ר אורן באר

החדשות

08.11.2018, 11:37
24.10.2018, 11:25
06.09.2018, 15:16